Marierose van Dooren

PhD candidate.
Design Aesthetics.